Пломби

Пломби (Обтурации)

Традиционните стоматологични възстановявания (пломби) могат да бъдат изработени от злато, керамика, стъкло-керамика, композитни материали, амалгама. Здравината и устойчивостта на материалите продължават да правят тези възстановявания успешни, в случаите, когато зъбите трябва да издържат на извънредно натоварване по време на дъвчене, особено в задните участъци на устата.

Новите обтурации биват изработени от керамични и пластмасови съставки, които имитират естествения външен вид на зъбите. Тези композитни материали съдържат нано-частици с подобрени механични качества и се използват за възстановяване на предни зъби, където естестиката е изключително важна. Тези материали могат също да се използват и за дъвкателни зъби в зависимост от големината и локализацията на зъбния дефект. Композитните възстановявания обикновено са по-скъпи в сравнение със старите сребристи пломби от амалгама.

Кое е точно за мен?

Няколко фактора повлияват изпълнението, устойчивостта, издръжливостта и цената на пломбата:

  • Съставките и пълнителите в обтуровъчния материал
  • Големината на остатъчната, здрава зъбна тъкан около дефекта
  • Мястото и начина, по който е нанесен материала
  • Дъвкателното натоварване, което зъбът трябва да поеме
  • Продължителността и броят на посещенията, необходими за препарацията (изработването) и ажустирането (коригирането) на възстановяването
  • Решението кой материал и метод на лечение да изберете се взема най-добре след консултация с Вашия лекар по дентална медицина.

Преди да започнете лечение, обсъдете всички възможности с лекаря. За да се подготвите по-добре за тази дискусия е важно да се запознаете с двата вида възстановявания на зъбите: директни и индиректни.

  • Директните възстановявания (пломби, обтурации) се изработват незабавно в предварително почистен (премахната кариозна маса) и подготвен кавитет в рамките на едно посещение. Тези възстановявания могат да бъдат направени от амалгама, глас-йономер, смолист-йономер, фотополимерен или химиополимерен композит. Лекарят по дентална медицина подготвя зъба, поставя и коригира обтуровъчния материал в рамките на една визита.
  • Индиректните възстановявания по принцип изискват две или повече посещения. Тези обтурации включват инлей, онлей, фасети, коронки, мостове, изработени от злато, метални сплави, керамика, цирконий или композит. По време на първото посещение, лекарят по дентална медицина подготвя зъба и взема отпечатък от полето, което ще бъде възстановено. След това лекарят поставя временна пломба или коронка. Отпечатъкът се изпраща в зъботехническа лаборатория, където се изработва конструкцията. По време на следващата визита, лекарят ажустира и циментира индиректното възстановяване.