Коронки

Коронките са козметични възстановявания, които се използват за подобряване на формата и укрепване на зъбите. Коронките се изработват най-често за зъби, които са счупени, износени, или с разрушени от травма или кариес участъци.

Короната е като „шапка” циментирана върху съществуващ зъб, която напълно покрива частта от зъба над венеца. Всъщност, короната се превръща в новата външна повърхност на зъба. Короните могат да бъде направени от цирконий, порцелан/керамина, метал, или и двете. Циркониевите и керамични корони са най-често предпочитани, тъй като имитират прозрачността на естествените зъби и са много здрави.

Короните често са предпочитани пред пломбите от амалгама. За разлика от пломбите, които изискват прилагане на метални сплави директно в устата, короната се изработва в зъботехническа лаборатория. Създава се след като се вземе отпечатък от полето и зъботехникът се запознае и спази всички аспекти на Вашата захапка и движение на челюстта. Коронката след това се извайва и скулптурира индивидуално за Вас, така че захапката и движенията на челюстта да бъдат нормални след нейното циментиране.