Екстракции

Екстракция (Вадене на зъб)

Понякога е необходимо един зъб да бъде изваден. Бебето може да се роди с деформиран зъб или дълъг корен на млечен зъб да възпрепятства неговото падане. В този случаи, млечният зъб трябва да се премахне, за да се направи място за поникването на постоянния зъб. В други случаи, зъб може да е засегнат от прекалено голям кариес, което застрашава съседните зъби и челюстите от развитие и разпространение на инфекция. Вашият лекар по дентална медицина би препоръчал изваждането на зъба и поставянето на мост или имплант. Инфекция, ортодонтска корекция или проблеми с мъдреците също биха били показания за изваждане на зъби.

Зъб, който трябва да се извади, може да бъде екстрахиран по време на регулярен профилактичен преглед или денталният лекар може да настрочи допълнително посещение за тази процедура.

Коренът на всеки зъб се намира в самостоятелна алвеола (бразда) на челюстта и се задържа към костта посредством периодонтален лигамент. За да се екстрахира (извади) един зъб, алвеолата трябва да се разшири, а поддържащият лигамент да се отдели от зъба. Тази процедура обикновено не отнема много време, но е важно да споделите с лекаря Вашите опасения и предпочитания за успокоителни и обезболяващи средства.След като бъде изваден даден зъб, съседните зъби може да се разместят и да предизвикат проблеми при хранене или смущения във функцията на темпоромандибуларната става (ТМС). За да се избегнат тези усложнения, Вашият лекар по дентална медицина вероятно ще препоръча заместване на извадения зъб.