Зъби за цял живот

Първите млечни (временни) зъбчета поникват (прорязват) към шестия месец от живота на детето и до края на втората година се появяват обикновено всичките 20 на брой- по десет на всяка челюст.

Млечните зъби отпадат по различно време през детството. Първият постоянен зъб пониква на 6-7 години, като до 21 годишна възраст, всички 32 постоянни зъби обикновено са прорязали.